Kordinátor BOZP

Koordinátor BOZP je dle zákona č.309/2006 Sb. na stavbě, která má dobu realizace v přepočtu na počet pracovních dní více než 500 dní (v přepočtu na jednu fyzickou osobu) a která trvá více než 30 dní, přičemž více než 1 pracovní den zde bude pracovat více než 20 pracovníků.

Na základě požadavků zákona, zajistí společnost Expe s.r.o. činnost výkonu koordinátora BOZP ve fázi realizace a provádění staveb a v přípravné fázi projektové dokumentace a zpracování plánu BOZP při provádění prací se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č.591/2006 Sb. Zpracování dokumentace BOZP a dokumentace PO vyplývající z právních a ostatních předpisů BOZP a PO, která je při výkonu dozoru (např. OIP, KHS, HZS) vyžadována (směrnice systému BOZP, požární poplachové směrnice, místní bezpečnostní předpisy pro dopravu, sklady atd.)