Cart

Býtový Dům Bítovská, Praha 4

Provádění technického dozoru a poradenství při Revitalizaci bytového domu v Bítovské ulici, Praha 4, stavba dokončena na podzim roku 2018

středa 16. leden 2019 16:51