Cart

Bytový dům v Karlových Varech

Bytový dům v Karlových Varech (Triplex Karlovy Vary), provádění pasportizace a bankovního dozoru, tedy kontrola pro banku o čerpání finančních prostředků vzhledem k měsíční prostavěnosti. Celý komplex se stává ze tří samostatných objektů.
Stavba dokončena koncem roku 2010

Provedené služby
:        Pasportizace staveb     Stavební poradentství

čtvrtek 17. březen 2011 0:00