Cart

Rekonstrukce fasády budova ČVUT

Při opravě fasády objektu ČVUT na Karlově náměstí v Praze byl společností Expe s.r.o. zajištěn odborný dohled dodavatele stavby nad dodržením veškerých požadavků restaurátorského průzkumu a památkové péče Hlavního města Prahy. Realizace opravy byla prováděna v období červen až září 2014.

  1. Oprava omítky plošné, profilované, bosované a reliéfy z vápenopískových materiálů.
  2. Oprava kamenných prvků (balustrády, sochy)

Provedeno v červnu až srpnu 2014, celkové náklady na opravu 3,5 mil Kč

pondělí 1. září 2014 0:00