Technický dozor

Příprava a zajistění realizace a dokončení stavby v dohodnutém termínu a za dohodnuté finanční náklady výstavby

Stavební poradenství

Stavební poradenství se může týkat odborných rad před zahájením stavebního díla, při jeho přípravě a samozřejmě i při jeho realizaci

Inženýrská činnost

Obstarávání veškerých formalit pro zajištění stavebního projektu

Průkaz energetické náročnosti budovy

Vytvoření dokumentu, jímž se podle zákona č. 406/2000 Sb. (zákon o hospodaření s energií) prokazuje energetická náročnost budovy

Construction management

Řízení staveb a investičních projektů, Plánování a sledování nákladů projektu, stanovení a řízení rizik, controlling a reporting projektu

Kordinátor BOZP

Koordinátor BOZP je dle zákona č.309/2006 Sb. na stavbě

Čištění fasád

Každá, naší společností úspěšně dokončená stavba po letech potřebuje očistu tak,  aby se jí vrátila její původní krása. Spolupracujeme proto se společností DUO DOMUS, která vrátí původní krásu vaší fasádě, střeše, dlažbě nebo například dřevěnému plotu a  zároveň ji ochrání proti dalšímu znečištění.