Construction management

Řízení staveb a investičních projektů.

Plánování a sledování nákladů projektu, stanovení a řízení rizik, controlling a reporting projektu. Zpracování projektu organizace výroby. Organizační zajištění a zabezpečení podmínek předání staveniště dodavateli včetně zabezpečení funkce odpovědného geodeta stavby. Ekonomické vyhodnocení investic, vypracování výkazů výměr včetně finančního vyhodnocení. Vyhledání nejvhodnějšího dodavatele stavby formou výběrového řízení včetně vypracování zadávacích podkladů, vyhodnocení nabídek dodavatele v technické i komerční části, přípravu uzavíraných smluv o dílo s dodavateli stavby.