Manuál uživatele

Při převzetí dokončené bytové jednotky, případně rodinného domu obdrží nový vlastník od developera tzv. manuál uživatele. Manuál uživatele je vlastně podrobný návod k užívání a udržování stavebního díla ( bytové jednotky, Rodinného domu) novým vlastníkem. Obsahem manuálu je podrobné vysvětlení a návod na užívání jednotlivých technických a technologických řešení v daném stavebním díle.

Nový vlastník dostane tedy v manuálu i postupy, jak udržovat a obsluhovat jednotlivá zařízení bytu, které jsou dodávkou developera. (vzduchotechnika, rozvody vody, elektro, péče o finální podlahy atd.)