Pasportizace staveb

Pasportizace stavby je důležitá pro poznání stavebně-technického stavu, pro zajištění maximální efektivnosti a hospodárnosti při vynakládání prostředků na údržbu a opravy stavby. Pasportizace nemovitosti, provedená naší společností proto přispívá podstatným způsobem k hospodárnosti při budoucím provozu a správě nemovitosti.

Dále zajišťujeme pasportizaci stávajících objektů, které budou dotčeny budoucí výstavbou při které je předpoklad poškození stávající stavby, právě v souvislosti s plánovanou výstavbou. Díky provedené pasportizaci je možné případné poruchy na stávajícím objektu lokalizovat a určit rozsah poškození. Pasportizace objektu, včetně fotodokumentace je vypracována v digitální a tištěné podobě. Viz také stavební poradenství.