Stavební poradenství

Stavební poradenství se může týkat odborných rad před zahájením stavebního díla, při jeho přípravě a samozřejmě i při jeho realizaci. Je také možné nabídnout pomoc například při předání bytových jednotek od developera. Na základě dlouholetých zkušeností a odbornosti najde snáze odborník případné vady, které jsou viditelné, nebo i na základě zkušenosti a předložené stavební dokumentace odhadne vady skryté.

Do oblasti stavebního poradenství patří i vyhotovení „pasportizace staveb“. Samotnou pasportizací se myslí vypracování a zdokumentování stávajícího stavu objektu, bytu atd. v souvislosti s další stavební činností, která by mohla stávající stav objektu ovlivnit. Dobře vypracovaná pasportizace pak slouží k vyhodnocení případných poruch a je podkladem pro další jednání.