Cart

Satalice - objekt F

Provádění technického dozoru, včetně zajištění činnosti KoBozp při komplexní rekonstrukci budovy bývalého statku na bytový dům, dokončeno v roce 2018.

čtvrtek 17. leden 2019 10:36