Cart

Rekonstrukce MŠ Mukařov

Při komplexní rekonstrukci (oprava fasády, střechy, včetně rozšíření učeben v objektu mateřské školky v Mukařově u Prahy byl společností Expe s.r.o. zajištěn odborný dohled dodavatele stavby nad dodržením veškerých požadavků a technologických postupů.
Realizace opravy byla prováděna v období červen až září 2010.

čtvrtek 2. září 2010 0:00