Cart

Satalice - objekt D

Provádění technického dozoru, včetně zajištění činnosti KoBozp při komplexní rekonstrukci bývalé sýpky statku na „Komunitní dům“ (činnosti zájmových kroužků, chráněné dílny atd.), dokončeno v roce 2018.

čtvrtek 17. leden 2019 10:30