Cart

Ríčany - vestavba do rondelu

Realizací vestavby vzniklo vytvoření důstojného prostředí pro obyvatele a cestující Českých drah. Účelem je rozšíření zázemí nádraží ČD Říčany. Z hlediska funkce se jedná o čekárnu cestujících, doplněnou o infostánek města Říčany a Městské policie Říčany.

Vestavba do stávajícího rondelu slouží pro zlepšení služeb pro cestující a jejich bezpečnosti.

 

Hlavní náplní je vytápěná a klimatizovaná čekárna pro cestující s využitím hlavně v zimních měsících. Vestavba je koncipována jako jednoduchá hmota na půdorysu dvou vzájemně posunutých půlkruhů,které reagují na stávající tvar prostoru určeného pro umístění vestavby. Objekt je zastřešen plochoustřechou doplněnou o nástavbu strojovny VZT, kryté zakřivenými reklamními panely a prostorovoupříhradovou konstrukcí, jež slouží jako světelná rampa pro přilehlý prostor cyklostojanů.

Hlavní vstup do objektu je umístěn v místě křížení nástupů na stávající pěší rampu a schodiště v prostoru rondelu. Na vstup navazuje hlavní centrální prostor vestavby - čekárna pro cestující s kapacitou 30 míst k sezení. Z hlavního prostoru jsou přímo přístupné prostory informačního stánku města Říčany a Městské policie Říčany.

úterý 14. duben 2015 0:00