Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)  - od 1. 1. 2009 je povinnou součástí dokladové části projektové dokumentace přikládané k žádosti o stavební povolení a od 1.1.2013 dle novely zákona o hospodaření energie nutný k prodeji a pronájmu celé budovy ( od 1.1.2016 nutný i k pronájmu ucelené části budovy – bytové jednotky). Výjimkou jsou pouze stavby s podlahovou plochou (dle zákona „celkovou energeticky vztažnou plochou“) do 50 m2, stavby pro rodinnou rekreaci, stavby dočasné, stavby užívané k náboženským účelům a průmyslové a zemědělské stavby s velmi malou spotřebou energie. PENB zpracovaný pro budovu platí také pro její ucelenou část. Vlastník jednotky tedy žádný samostatný PENB zpracovávat nebude, měl by ho získat od vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)


Předpis k zákonu o hospodaření s energií 406/2000 Sb, od 1.1.2013 je platná  novela č. 318/2012 Sb. Při nesplnění požadavků zákona je možné vystavit pokutu až 200 000 Kč. Podrobnosti by měl stanovit prováděcí předpis, který však  ještě nebyl vydán.

Cena PENB :

pro rodinný dům od 5 000 Kč dle rozsahu, pro bytový dům od 8 tis.Kč dle rozsahu

Doba zpracování do 1 týdne od předání podkladů a prohlídky na místě.

Zpracuje: Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby  a Energetický expert – oprávnění  MPO k vypracovávání průkazů energetické náročnosti budovy.

 

Podrobné informace k PENB (PDF, 338 Kb)