Společnost Expe s.r.o. je společnost s týmem techniků, které řídí autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby s dlouholetými zkušenostmi v provádění staveb velkého rozsahu. Technici společnosti Expe se specializují na zajištění a provádění technického dozoru investora. Tuto činnost chápeme jako úzkou, vzájemnou spolupráci mezi investorem a naší společností. Naším cílem je připravit a zajistit realizaci a dokončení stavby v dohodnutém termínu a za dohodnuté finanční náklady výstavby. Začínáme konzultacemi s investorem dle stavebního projektu a poté spolupracujeme při výběru vhodných stavebních dodavatelů, včetně doporučení ke smluvnímu ujednání. Při samotné realizaci stavby dohlížíme na dodržování technologických postupů dodavatelem stavby, včetně dohledu dodržování harmonogramu.